Vårterminen 2023

Direkt skatt

Indirekt skatt

Onsdagen den 15 februari

11:30 – 13:30

Senaste & hetaste om ränteavdrag!

På seminariet diskuteras och problematiseras några av de senaste frågorna rörande ränteavdrag såsom exempelvis praxis från HFD och EFTA-domstolen, skatterättslig kommission, räntedefinitionen eller orealiserade värdeförändringar och valutaderivat.

Medverkande: Malin Asplund (Skeppsbron Skatt), Björn Nordgren (PWC), Helena Norén (EY) och Katia Cejie (moderator).

 

Måndagen den 6 februari

11:30 – 13:30

Trepartshandel, vad har hänt & vilka problem finns kvar?

Förenklingsreglerna avseende trepartshandel har i flera fall varit föremål för EU-domstolens bedömning, nu senast i målet Luxury Trust som avgjordes i december 2022. Under seminariet diskuteras frågor kopplade till förenklingsreglerna med utgångspunkt i både denna praxis och svensk lagstiftning.

Medverkande: Eleonor Kristoffersson (Örebro universitet), Anna Berggren (EY), Martin Carlsson (EY) och Mikael Ek (moderator).


Torsdagen den 23 mars

11:30 – 13:30

Aktuellt på EU-rättens område

EU-rätten fortsätter att påverka svensk skatterätt. På seminariet diskuterar vi bland annat förfarandemissbruk och förhoppningsvis även vad som händer under Sveriges ordförandeskap.

Medverkande: Niklas Ekstrand (Finansdepartementet), Maria Andersson Berg (KPMG), Maria Fritz (Lunds universitet) och Katia Cejie (moderator).


Fredagen den 31 mars

11:30 – 13:30

Moms- & punktskattefrågor inom energisektorn

På Energifrågor har diskuterats flitigt i media under den senaste tiden. Under seminariet belyses frågor och utmaningar som finns inom energisektorn avseende både moms och punktskatter.

Medverkande: Magnus Edvaldsson (Vattenfall), Fredrik Jonsson (PWC), Marc Gren (PWC), Robert Lönn (Svenskt näringsliv) och Mikael Ek (moderator).

Måndagen den 24 april

11:30 – 13:30

Utländska ägarbolag –  risker & möjligheter!

På seminariet behandlas olika skattefrågor (etablering, vinsthemtagning m.m.) kring fysiska personers ägarbolag hemmahörande inom EU, t.ex. på Malta eller Cypern

Medverkande: Lina Thörn (Deloitte), Simon Bengtsson (Mannheimer Swartling), Jesper Johansson (Handelshögskolan i Stockholm) och Bertil Wiman (moderator).

Måndagen den 8 maj

11:30 – 13:30

Ny mervärdesskattelag

Stiftandet av den nya mervärdesskattelagen närmar sig. Vi diskuterar förslaget ur ett antal olika perspektiv, särskilt med fokus på vad som ändras och vilka problem som ännu inte har åtgärdats.

Medverkande: Mariya Senyk (Lunds universitet), NN (Deloitte) och Mikael Ek (moderator). Ytterligare talare kan tillkomma.