Höstterminen 2020

DIREKT SKATT

INDIREKT SKATT

Tisdagen den 22 september  
12.00 – 13.15

Förslaget om ny lag om källskatt på utdelning (Ds 2020:10)

Medverkande: Björn Nordgren, PwC,
Anitza Zester, Deloitte, Magnus Johansson, Svalner och Martin Berglund, Uppsala Universitet.

Onsdagen den 30 september
12.00 – 13.15

EU:s e-handelspaket

MedverkandeLena Westfahl, Grant Thornton, Henrik Karlsson, Deloitte och Sara Lörenskog, PwC.

Tisdagen den 27 oktober
12.00 – 13.15

När är ”ersättning” från annan än arbetsgivaren skattepliktig? 
En kommentar med utgångspunkt i gåvor till vårdpersonal under Covid-19 pandemin.

Medverkande: Linus Jacobsson, Uppsala universitet, Anders Hultqvist, Karlstad universitet, Pia Blank Thörnroos, Skatteverket och Pernilla van der Capellen, Skeppsbron Skatt.

Tisdag den 3 november 
12.00 – 13.15

En eller flera omsättningar

Medverkande: Giacomo Lindgren Zuccini (som i september lägger fram sin avhandling Composite Supplies in the Common System of VAT), Örebro universitet, Mats Holmlund, Skeppsbron Skatt och Susann Lundström, KPMG.

Onsdagen den 25 november
12.00 – 13.15
Avvisning av förhandsbesked
MedverkandeRoger Persson Österman, Stockholms universitet, Kristina Ståhl, Högsta förvaltningsdomstolen, Niklas Hagbard, Mannheimer Swartling 
Onsdagen den 2 december
12.00 – 13.15 
Ny mervärdesskattelag
 Remisstiden för SOU 2020:31 går ut den 30 november
 
Medverkande: Bodil Persson, Skatteverket, Ann-Sofi Pallasdies, Skatteverket, Erik Blomquist, Svenskt Näringsliv. 

Under hösten sker seminarierna via Zoom 

Du kan anmäla dig genom att maila info@skatterattsligtforum.se eller via anmälningsformuläret.