Skatterättens dag 2023

Onsdag 11 oktober 2023

Temat för dagen är Aktuella EU-skattefrågor!

Skatterättsligt Forum bjuder in till Skatterättens Dag i Uppsala den 11 oktober 2023.

Utvecklingen på skatterättens område går fort, mycket beroende på inverkan från internationella organ. Utöver OECD och FN är EU den viktigaste avsändaren av skattenormer av betydelse för Sverige. EU:s primärrätt, framförallt EU-fördraget med säkerställande av den fria rörligheten för varor, kapital, personer (inklusive den fria etableringsrätten) och tjänster påverkar svensk skatterätt. Sekundärrätten med olika direktiv utvecklas även den i en snabb takt, med såväl ändringar i äldre direktiv som tillskapande av nya. Vid tolkning och tillämpning av primär- och sekundärrätten kommer EU-domstolens praxis in i bilden.

Konferensen, som riktar sig till praktiskt verksamma på skatteområdet, genomförs på Uppsala universitet, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Hörsal 1. En frisk promenad på 25 minuter eller en nätt bussresa på fem minuter från Uppsala Centralstation. Det finns även parkering vid Ekonomikum.

Konferensen följs av middag på Västgöta nation. Tag chansen och var med på en trevlig och lärorik eftermiddag och kväll!

Till konferensen och middagen inbjuds även samtliga studenter som läser höstens fördjupningskurs i Internationell skatterätt.

Överskottet från konferensen används för att stödja forskning och undervisning i skatterätt. Samtliga föreläsare bjuder frikostigt på sin tid och sina kunskaper.

Program

13:15 – 13:20 Introduktion

Katia Cejie (Skatterättsligt Forum och Uppsala universitet)

13:20 – 14:00 EU och utvecklingen på skatteområdet

På detta pass kommer en allmän genomgång av hur arbetet på skatteområdet för tillfället rör sig inom EU. Många av direktivförslagen från EU kommer att få betydande konsekvenser för företagen som verkar på EU:s inre marknad. Var står vi idag, kan vi fortfarande säga att den direkta beskattningen är oharmoniserad? 

Key-note-Speaker: Sune Hein Lundbek, Head pf Tax Law & International Tax, Dansk Industri (Confederation of Danish Industry) och ordförande I BusinessEurope Tax Policy Group.

14:00 – 14:05 Pausgympa

14:05 – 14:40 EU:s lagstiftningsprocess och utvecklingen av svenska skatteregler

Hur ser lagstiftningsprocessen ut på området? Hur förhåller sig EU till OECD:s förslag? Vilka brister finns? Hur kan den utvecklas? Håller sig EU-kommissionen i sina förslag till begränsningarna i fördraget?

Moderator: Joachim Agrell (Mannheimer Swartling)
Inledare: Claes Hammarstedt (Svenskt Näringsliv)
Kommentator: Claes Lundgren (Finansdepartementet)

14:40 – 15:00 Förhållandet mellan EU:s primär och sekundärrätt

Kan sekundärrätt strida mot primärrätt?

Autilia Arfwidsson (Uppsala universitet)

15:00 – 15:35 Kaffepaus

15:35 – 16:10 Praxis från EU-domstolen och dess betydelse för svensk skatterätt

På detta pass kommer utvecklingen av skattepraxis från EU-domstolen att diskuteras på ett övergripande plan. Kan man urskilja några tolkningstrender? Finns det skillnader mellan moms och direkt skatt? Vad betyder det att domar på momsområdet ofta kan innehålla länderspecifika branschförhållanden? Kan man använda domar avseende ett annat lands regler för tolkning av hur en EU- dom ska tolkas för svenskt vidkommande? Borde förhandsavgöranden begäras oftare?

Moderator: Mikael Ek (Uppsala universitet)
Inledare: Pernilla Rendahl (Göteborgs universitet) och Richard Croneberg (Lund universitet)
Kommentator: Martin Berglund (Uppsala universitet)

16:10 – 16:20 Bensträckare 

16:20 – 17:00 Sekundärrätten och svenska skatteregler

Hur har direktiv på olika områden materiellt införlivats i svensk rätt? Vilka brister finns? Vilka frågor väcker ATAD 3 och minimiskatten? Direktiven innehåller ibland val (optioner) för medlemsstaterna. Hur har Sverige använt sig av dessa?

Moderator: Mattias Fri (Svalner Skatt & Transaktion)
Medverkande: Caroline Väljemark (KPMG) och Malin Asplund (Skeppsbron Skatt). 

17:00 – 17:25 Erfarenheter på skatteområdet från det svenska ordförandeskapet

Niklas Ekstrand (Finansdepartementet)

17:25 – 17:30 Avslutande ord

Bertil Wiman (Skatterättsligt Forum)

PRAKTISK INFO

När: Onsdagen den 11 oktober kl. 13:15 – 17:30
Var: Hörsal 1, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Kvällen fortsätter (klockan 18:00) med fördrink och middag på Västgöta Nation, Slottsgränd 12, Uppsala. 

Pris: 2 800 kr exklusive mervärdesskatt. Vid digital närvaro är priset 2 100 kr exklusive mervärdesskatt.
Vid 5 eller fler deltagare från samma arbetsgivare (samma faktureringsadress) ges 15% rabatt. 

ANMÄLAN

Deltagarantalet är begränsat. Anmälan är bindande och ska ske senast den 6 oktober. 

Mejla anmälan till info@skatterattsligtforum.se

Meddela följande vid anmälan
– Namn
– Arbetsplats
– Faktureringsadress
– Allergier/specialkost

Anmäld deltagare får vid förfall sätta annan i sitt ställe. Om Du inte har för avsikt att delta i middagen är vi tacksamma om du meddelar detta redan vid anmälan (det går även bra att meddela senare om du skulle få förhinder). 

Frågor kring anmälan m.m. besvaras av Minna Nakam på info@skatterattsligtforum.se eller på 076-9465540 och frågor om programmet besvaras av Katia Cejie, 073-4697310 eller av Bertil Wiman, 070-4850244, alternativt på epost: fornamn.efternamn@jur.uu.se.

Skatterättsligt Forum Sverige AB ägs av Stiftelsen Centrum för Skatterätt. Centrum för skatterätt stödjer forskning i skatterätt av hög relevans för näringslivet.
Stiftelsen stöds av Deloitte, EY, KPMG, Mannheimer Swartling, PwC, Skeppsbron Skatt och Svalner Skatt & Transaktion.