Anmälan

Här nedan kan du anmäla dig

Kostnaden för en seminarieserie är 3000 kr för fysisk närvaro, och 1800 kr för digital närvaro. Ett enskilt seminarium kostar 1500 kr för fysisk närvaro, och 1000 kr för digital närvaro.
I samband med seminarierna kommer det att skickas ut en deltagarförteckning till samtliga deltagare.
Som anställd på ett universitet eller högskola har man möjlighet att delta kostnadsfritt.

GDPR

Skatterättsligt Forum för ett register där seminariedeltagarens namn, arbetsplats och email registreras. För att kunna administrera avgifter för seminarierna registrerar vi även fakturauppgifter.

Skatterättsligt Forum hanterar dina personuppgifter i enlighet med det regelverk som följer av GDPR och enbart i de syften som ovan angivits. Genom att anmäla dig samtycker du till att vi sparar dina personuppgifter i vårt register. Du har rätt att se vilka personuppgifter knutna till dig som vi registrerat. Du har också rätt att när som helst begära att dina personuppgifter raderas.