Vårterminen 2019

DIREKT SKATT

INDIREKT SKATT

Tisdag den 12 februari, 
12.00 – 13.30

Rapporteringsskyldighet för skatterådgivare

Inledare: Magnus Larsson, Deloitte och Katarina Bartels, LRF Konsult
Kommentatorer: Martin Nilsson, Mannheimer Swartling och Joakim Wittkull, Skeppsbron Skatt

Tisdag den 5 februari
12.00 – 13.30

BREXIT – På seminariet tas olika frågor som aktualiseras i tull- och momshänseende upp.

Inledare: Pontus Fornell, KPMG, Fredrik Mattsson, Skeppsbron Skatt och Carolina Dackö, Mannheimer Swartling

Tisdag den 2 april
12.00 – 14.00

Ränteavdragsbegränsningarna – ett praktiskt perspektiv på de nya reglerna

Inledare: Sara Bolmstrand och Jonas Ramber, Deloitte, Anna Persson, Svalner och Catarina Dreijer, EY
Kommentatorer: Claes Norberg, Svenskt Näringsliv

Onsdag den 10 april
12.00 – 13.30

Förmedlingsbegreppet och E-handelsdirektivet

Inledare: Sara Lörenskog, PwC och
Sara Andersson, Svalner

Tisdagen den 14 maj
12.00 – 13.30

Beneficial owner: tillämpning – Kupongskatteutredningen m.m. 

Vi kommer att beröra kupongskattebetänkandet (aviserat att komma i mars), och begreppet beneficial owner, samt andra skatteflykts-bestämmelser vid gränsöverskridande betalningar.

Inledare: Carl Beyer, Mannheimer Swartling, Nils Schmid, KPMG och Björn Nordgren, PwC

Tisdag den 7 maj
12.00 – 13.30

EU:s momsreform – det svenska perspektivet

Inledare: Johan Lindqvist, Finansdepartementet, Erik Blomquist, Svenskt Näringsliv och Ylva Hestréus, Deloitte

Plats: Stora salen, Handelshögskolan i Stockholm, Holländargatan 32, plan 7.

Du kan anmäla dig genom att maila info@skatterattsligtforum.se eller via anmälningsformuläret.