Temadag

8 mars 2019

Tema: Skatteflykt och EU-rätten.

Fredagen den 8 mars anordnar Skatterättsligt Forum tillsammans med Svensk Skattetidning (som ges ut av Norstedts Juridik/Karnov),
och Handelshögskolan i Stockholm en konferens på temat Skatteflykt och EU-rätten. 

Schema:

12.30-12.40 Välkomstord
Bertil Wiman, Uppsala Universitet och Centrum för Skatterätt
Jan Bjuvberg, Uppsala Universitet, Centrum för Skatterätt och Svensk
Skattetidning
Jari Burmeister, Skeppsbron Skatt och Svensk Skattetidning
Moderator: Jan Bjuvberg

12.40 – 13.10 Allmänt om skatteflyktsbestämmelser i EU-rätten och
nationell rätt: inkomstbeskattning
Anders Hultqvist, Karlstad Universitet och Henrik Kjellgren, Skeppsbron
Skatt.

13.10 – 14.20 EU:s skatteflyktsbestämmelser i direktiv och nationell
rätt – olika praktiska fall och problem
I detta avsnitt presenteras olika praktiska frågeställningar avseende
skatteflyktsbestämmelser som förhållandet mellan EU-rätten,
internationell skatterätt och nationell rätt orsakar.
Caroline Väljemark, KPMG, Lars Franck, Deloitte, Magnus Larsén, Skeppsbron Skatt, Per Holstad, EY och Fredrik Berndt, Svalner.

Kaffe

14.50 – 15.50 Förfarandemissbruk som oreglerad övergripande
princip
Moderator: Mikaela Sonnerby
Inledare: Eleonor Kristoffersson, Örebro Universitet
Panel: Stig von Bahr, SCCL, Jesper Öberg, PwC och Kristina Ståhl,
Högsta förvaltningsdomstolen,

Bensträckare

16.00 – 16.50 Påverkas tolkningen av skatteflyktslagen och andra
svenska skatteflyktsbestämmelser av EU:s skatteflyktsdirektiv och
bolagsskattedirektiv?
Moderator: Katia Cejie
Inledning: Anders Hultqvist, Karlstad Universitet och Henrik Kjellgren,
Skeppsbron Skatt.
Panel: Kristina Ståhl, Högsta förvaltningsdomstolen, Bertil Wiman,
Uppsala Universitet.

16.50 – 17.00 Avslutning

17.00 – 19.00 Mingel