Missa inte höstens lunchseminarier

Skatterättsligt forum anordnar bland annat lunchseminarier som syftar till att vara ett diskussionsforum där jurister från olika delar av rättslivet kan mötas och få del av rättsuvecklingen och forskning inom det skatterättsliga området.

Kommande evenemang

Direkt skatt

Onsdagen den 25 november  
12.00 – 13.15

Avvisning av förhandsbesked

Medverkande: Roger Persson Österman, Stockholms universitet, Kristina Ståhl, Högsta förvaltningsdomstolen, Niklas Hagbard, Mannheimer Swartling.

Indirekt skatt

Onsdagen den 2 december 
12.00 – 13.15

 Ny mervärdesskattelag
Remisstiden för SOU 2020:31 går ut den 30 november

Medverkande: Bodil Persson, Skatteverket, Ann-Sofi Pallasdies, Skatteverket, Erik Blomquist, Svenskt Näringsliv. 

Stäng meny