Missa inte höstens lunchseminarier

Skatterättsligt forum anordnar bland annat lunchseminarier som syftar till att vara ett diskussionsforum där jurister från olika delar av rättslivet kan mötas och få del av rättsuvecklingen och forskning inom det skatterättsliga området.

Kommande evenemang

Direkt skatt

Torsdag den 7 november  
12.00 – 13.30

Förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt, bland annat i processuellt hänseende. Omprövning eller skadestånd

Inledare: Reijo Salo, Fortum.
Kommentatorer: Fredrik Berndt, Svalner och Jérôme Monsenego, Stockholms universitet. 

Indirekt skatt

Torsdag den 28 november
12.00 – 13.30

1. Importmoms – avdragsrätt vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen

Inledare: Robert Lönn, Svenskt Näringsliv. 
Kommentator: Ulrika Grefberg, Svalner.

2. Förvaltning av investeringsfond

Preliminärt ämne, i förhoppning om att en dom från HFD hinner komma. Mats Holmlund, Skeppsbron Skatt kommenterar. 
Ytterligare medverkan tillkommer.

Stäng meny