Missa inte höstens lunchseminarier

Skatterättsligt forum anordnar bland annat lunchseminarier som syftar till att vara ett diskussionsforum där jurister från olika delar av rättslivet kan mötas och få del av rättsuvecklingen och forskning inom det skatterättsliga området.

Kommande evenemang

Direkt skatt

Tisdagen den 27 oktober  
12.00 – 13.15

När är ”ersättning” från annan än arbetsgivaren skattepliktig?
En kommentar med utgångspunkt i gåvor till vårdpersonal under Covid-19 pandemin.

Medverkande: Linus Jacobsson, Uppsala universitet, Anders Hultqvist, Karlstad universitet, Pia Blank Thörnroos, Skatteverket och Pernilla van der Capellen, Skeppsbron Skatt.

Indirekt skatt

Tisdagen den 3 november  
12.00 – 13.15

 En eller flera omsättningar

Medverkande: Giacomo Lindgren Zuccini, Örebro universitet,
 Mats Holmlund, Skeppsbron Skatt och Susann Lundström, KPMG. 

Stäng meny