VÅRTERMINEN 2021 

DIREKT SKATT

 
Måndagen den 15 mars 
 12.00 – 13.15 

 Nya avgöranden om ränteavdragsbegränsningar 

Medverkande: Magnus Larsén, Skeppsbron Skatt, David Björne, EY, Marcus Johansson, Mannheimer Swartling.

Måndagen den 19 april 
12.00 – 13.15 
Det ekonomiska arbetsgivarbegreppet 

Medverkande: Louise Hemmestad, KPMG, Linus Jacobsson, Uppsala universitet, Katia Cejie, Uppsala Universitet, Mato Saric, Deloitte.

Tisdagen den 4 maj
12.00 – 13.15
Brexit och företagsbeskattningen 

 Bertil Wiman inleder med en diskussion om hur olika svenska företag och strukturer i inkomstskattehänseende kan komma att påverkas av Brexit. Andra medverkande meddelas senare.

Måndagen den 17 maj 
12.00 – 13.15 
DAC 6 

Medverkande: Magnus Larsson, FAR/Deloitte, Jesper Barenfeld, AB Volvo. 

 

INDIREKT SKATT

 
Måndagen den 22 mars 
 12.00 – 13.15 

 Jämkningsreglerna efter EU-domstolens dom i Sögard Fastigheter 

Medverkande: Ulrika Hansson, Fastighetsägarna, Ulf Nilsson, Vinge/Stockholms Universitet, Martina Fagerström, Svalner. 

Måndagen den 26 april 
12.00 – 13.15 
Ekonomisk/icke-ekonomisk verksamhet kopplat till vägrad avdragsrätt alternativt uttagsbeskattning 

Medverkande: Susann Lundström, KPMG, Pär Sundström, Skeppsbron Skatt, Anneli Möller, Skatteverket.

Måndagen den 24 maj 
12.00 – 13.15 
Aktuellt om punktskatter

Medverkande: Robert Lönn, Svenskt Näringsliv, Fredrik Jonsson, PwC, Stefan Olsson, Karlstad Universitet. 

Under våren sker seminarierna via Zoom. Ytterligare medverkande, t.ex. från Skatteverket kan tillkomma.

Du kan anmäla dig genom att maila info@skatterattsligtforum.se eller via anmälningsformuläret.