Höstterminen 2022

Direkt skatt

Måndagen den 26 september 

12:00 – 13:30

Källskatt på utdelningar – Nu då?

Kupongskatten föreslås att ersättas med en källskatt på utdelningar. På seminariet diskuteras det nya förslagets förtjänster och brister ur såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. 

Medverkande: Björn Nordgren (PWC), Caroline Väljemark (KPMG), David Kleist (Handelshögskolan i Göteborg) och Hans Levén (SEB).

Fredagen den 21 oktober 

12:00 – 13:30

Incitament för investering i forskning och utveckling

Hur kan skatterätten i vid bemärkelse skapa incitament för att investera i forskning och utveckling?

Medverkande: Lotta Ljungqvist (SwedenBIO), Roger Svensson (IFN) och Marcel Sikkema (EY).

Fredagen den 2 december

12:00 – 13:30

EU-rättens och skatteavtalens räckvidd vid internationella förhållanden?

På seminariet diskuterar vi bland annat EU-rättens räckvidd i förhållande till tredje länder, icke-diskrimineringsartikeln i skatteavtalen m.m.
 
Medverkande: Malin Asplund och/eller Jakob Karlsson (Skeppsbron Skatt) och Cécile Brokelind (Handelshögskolan Lund). Ytterligare talare kan tillkomma.

Indirekt skatt

Fredagen den 16 september

12:00 – 13:30

Förenklade regler vid frivillig skattskyldighet?
 
Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler är ett ämne som har diskuterats flitigt de senaste åren. Tidigare i våras föreslog Skatteverket att reglerna ska förändras med en utökad möjlighet till frivillig skattskyldighet. 
 
Medverkande: Monica Lerup (Skatteverket), Claes Pedersen (Skatteverket), Ulrika Hansson (Fastighetsägarna) och Emil Frennberg (Deloitte). 
 
 

Måndagen den 24 oktober

12:00-13:30 

Hållbar vinstmarginalbeskattning?

Reglerna om vinstmarginalbeskattning gäller för både resebyråer och försäljning av bl.a. begagnade varor. Båda områdena står inför ett antal utmaningar när det gäller hållbarhet, konkurrenskraft inom EU och inte minst den europeiska gröna given. 

Medverkande: Julia Ljungberg (Ving), Joachim Broberg (Telia) och Tara Muinafshar (Svenskt Näringsliv).

Fredagen den 25 november

12:00-13:30

Förändras transaktionens karaktär vid försäljning i flera led?

Ett tillhandahållande innefattar ofta både varu- och tjänstekomponenter, där någon del anses vara huvudsaklig. Kan transaktionens karaktär i detta avseende förändras om den förmedlas i flera led, med påverkan på skattesats, beskattningsland och undantag?

Medverkande: Giacomo Lindgren Zucchini (Stockholms universitet) och Henrik Jonsson (KPMG). Ytterligare talare kan tillkomma.