Skatterättens dag 2022

Onsdag 12 oktober 2022

Tema: Omstruktureringar - M&A

Skatterättsligt Forum (ett helägt dotterbolag till stiftelsen Centrum för Skatterätt) bjuder in till Skatterättens dag i Uppsala den 12 oktober 2022. Nordstedts Juridik, som bl.a. ger ut Svensk Skattetidning, kommer att närvara med ett bokbord.

Omstruktureringar genomförs av många olika anledningar, till exempel för att förbättra en befintlig struktur, som en förberedelse för att avyttra en verksamhet eller del av verksamhet till en extern köpare eller för att förbereda ett företag eller en koncern för att förvärva andra verksamheter. De transaktioner som genomförs genom att överlåta inkråm eller andelar kan leda till omfattande skattekonsekvenser för alla inblandade, både mervärdesskatte- och inkomstskatterättsligt. Under Skatterättens dag kommer vi att behandla olika former och modeller för omstruktureringar och avyttringar utifrån ett, så långt möjligt, både mervärdesskatte- och inkomstskatterättsligt perspektiv. Genom en studie av olika case knyts frågorna ihop. Konferensen genomförs på Uppsala universitet i Brusewitz-salen (3312), Östra Ågatan 19, Uppsala. Konferensen följs av en middag på Västgöta Nation. Tag chansen och var med på en trevlig och lärorik eftermiddag och kväll!

 

Överskottet från konferensen används för att stödja forskning och undervisning i skatterätt. Samtliga föreläsare bjuder frikostigt på sin tid och sina kunskaper.

Program (preliminärt)

13.15 – 13.20 Introduktion

Docent Jan Bjuvberg, Uppsala universitet och Professor emeritus Bertil Wiman, Uppsala universitet.

13.20 – 13:50 En ekonoms perspektiv på företagsförvärv och omstruktureringar

Johan Fall, Skattechef Svenskt Näringsliv.

13.50 – 14.20 Associationsrättsliga och avtalsrättsliga aspekter på omstruktureringar och förvärv

Senior associate Marcus Johansson, Mannheimer Swartling.

14.20 – 14.40 Den skatterättsliga kartan – inkomstskatt och moms

Professor emeritus Bertil Wiman, Uppsala universitet och Skatterådgivare Sara Lörenskog, PWC.

14.40 – 15.10 Fika

 

15.10-15.50 Fåmansföretag och omstruktureringar

Auktoriserad skatterådgivare Hans Peter Larsson, FAR och Skatterådgivare Mandana Boss, Skeppsbron Skatt.

15.50-16.30 Nationellt case om omstruktureringar

Skatterådgivare Markus Thaler, EY och Skatterådgivare Jerker Westerström, KPMG.

Paus

16.40-17.30 Koncernintern gränsöverskridande omstrukturering efter uppköp – ”ett minerat område”.

Skatterådgivare Thomas Andersson, KPMG, Skatterådgivare Karolina Viberg, KPMG och Skatterådgivare Tomas Sydner, Deloitte.

17.30-18.00 Avslutande kommentarer

Juris doktor Jari Burmeister, Skeppsbron Skatt och Skatterådgivare Emil Virhammar, Svalner Skatt & Transaktion. 

 

18.00 Middag på Västgöta Nation i Uppsala.

Praktisk info

Onsdagen den 12 oktober kl. 13.15–18.00.

Brusewitz-salen, Östra Ågatan 19, Uppsala

Trerättersmiddag med fördrink på Västgöta Nation, Slottsgränd 12, Uppsala.

Pris: 2 500:– exklusive mervärdesskatt. Vid digital närvaro är priset 1 900:– exklusive mervärdesskatt. Vid 5 eller fler deltagare från samma arbetsgivare (samma faktureringsadress) ges 15% rabatt.

Anmälan

Anmäl dig genom anmälningsformuläret på hemsidans startsida eller direkt via mejl till Info@skatterattsligtforum.se

Meddela gärna faktureringsadress, eventuella allergier och behov av specialkost i samband med anmälan.