Höstterminen 2019

DIREKT SKATT

INDIREKT SKATT

Onssdag den 2 oktober  
12.00 – 13.30

Utflyttning av företag med inriktning mot kommande regeländringar

Inledare: Anitza Zester, Deloitte.
Kommentatorer: Jan Bjuvberg, Uppsala
universitet.

Ytterligare medverkan kan tillkomma.

Tisdag den 10 september
12.00 – 13.30

Momsen 50 år, dåtid, nutid och framtid

Sofia Bildstein-Hagberg, Svenskt Näringsliv, leder ett samtal med Jan Kleerup, Erlegal Advokat KB och Gunnar Rabe.

Torsdag den 7 november  
12.00 – 13.30

Förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt, bland annat i processuellt hänseende. Omprövning eller skadestånd

Inledare: Reijo Salo, Fortum.
Kommentatorer: Fredrik Berndt, Svalner och Jérôme Monsenego, Stockholms universitet. 

Torsdag den 10 oktober
12.00 – 13.30

Omvärderingsreglerna i förhållande till TP-regler

Anneli Möller, Skatteverket inleder, och Roberth Glansberg, Skatteverket, Mattias Fri, Svalner samt Mikael Hall, EY
kommenterar.

Tisdag den 3 december
12.00 – 13.30

Resultatutjämning i ett internrättsligt och EU-rättsligt perspektiv

Inledare:  Karin Lagerbielke, Atlas Copco.
Kommentatorer: Caroline Väljemark, KPMG, Alexander Sjöwall, Skeppsbron Skatt och Bertil Wiman, Uppsala universitet.

Torsdag den 28 november
12.00 – 13.30

1. Importmoms – avdragsrätt vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen

Inledare: Robert Lönn, Svenskt Näringsliv. 
Kommentator: Ulrika Grefberg, Svalner.

2. Vega-domen (C235/18) och flerledsförsläjning

Inledare: Lena Westfahl, Grant Thornton