Skatterättens dag 2021

14 oktober 
Tema: Gränslösa företag och gränslösa arbetsplatser.

Skatterättsligt Forum (ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Centrum för Skatterätt) inbjuder tillsammans med Svensk Skattetidning (som ges ut av Norstedts Juridik) till en konferens i Uppsala den 14 oktober 2021 på temat Gränslösa företag och gränslösa arbetsplatser.

Företagande, affärsmodeller samt var och hur vi arbetar har rejält förändrats de senaste åren. Arbete och värdeskapande blir i allt mindre utsträckning knutet till en viss fysisk plats. Detta utmanar den traditionella utformningen av våra skatte- och avgifts-system. Syftet med konferensen är att på några få områden göra nedslag i hur den nya verkligheten möter skattereglerna. Konferensen genomförs på Uppsala universitet i Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19 i Uppsala, med möjlighet att också delta via zoom. För de som deltar på plats följs konferensen av middag på Västgöta Nation. Många av oss har saknat möjligheterna att träffas utanför det digitala rummet. Nu när nästan alla är fullvaccinerade, ta chansen till en lärorik och intressant eftermiddag och en trevlig kväll där Du får chansen att träffa vänner och kollegor!

Schema: 

13.15 – 13.25
Inledning

Bertil Wiman, Uppsala universitet och Stiftelsen Centrum för Skatterätt.

Jan Bjuvberg, Uppsala universitet och huvudredaktör, Svensk Skattetidning

13.25 – 14.30 Gränslösa arbetsplatser

Skattechef Frida Haglund, Deloitte, inleder med att diskutera problem och frågor i den gränslösa arbetsmiljön avseende inkomstskatter och löneskatter.

Compensation & Benefits and Global Mobility Manager Lina Sundström, Zimpler, ger sin syn ur ett företagsperspektiv på rekrytering, att verka i en internationell miljö och hur före-taget tacklar de skattefrågor som uppstår.

Professor Katia Cejie, Uppsala universitet, sammanfattar, kommenterar och leder efterföljande diskussion.

14.30 – 14.50
Paus med kaffe/te

14.50 – 15.30 Gränslösa aktieägare

Partner Jörgen Graner, KPMG, tar upp aktuella skattefrågor kring gränsöverskridande utdelningar, räntebetalningar och vissa andra gränsöverskridande utgifter inom koncerner. mm.

Senior manager Ida Larsson, Svalner, kommenterar.

Diskussion

15.40 – 17.20 Gränslösa företag

Förändrade associationsregler utökar möjligheten till gränslösa ombildningar (SOU 2021:18). Jurist Carl Hesslin, Mannheimer Swartling. Bertil Wiman kommenterar från ett skatteperspektiv.

Vad innebär de nya affärs- och konsumtionsmönstren när det gäller fasta driftställen och fasta etableringsställen? Universitetslektor Linus Jacobsson, Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala universitet och partner Jesper Öberg PwC.

OECD har tagit fram förslag till globala regler för företagsbeskattning. Vad innebär de och är de realistiska? Professor Jérôme Monsenego, Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

17.20-17.40 Fördelning av skattebas mellan olika länder

Vad innebär de förändrade förutsättningarna för fördelningen av skattebasen mellan olika länder? Docent Krister Andersson, BusinessEurope/EESC. Krister medverkar via zoom.

18.00 Middag på Västgöta Nation i Uppsala.