Vårterminen 2022

Direkt skatt

Fredagen den 18 februari 
12.00 – 13.00 
Via Zoom

Beskattning vid försäljning av andelar i utländska juridiska personer

Medverkande: Jur.dr. Alexandra Johansson, Uppsala och Stockholms universitet, Jörgen Graner, KPMG och Niklas Bång, Skeppsbron Skatt.

Fredagen den 8 april
12.00 – 13.30

Vad behöver fixas med ränteavdragsreglerna?

Medverkande: Särskild utredare Anders Bengtsson, Björn Nordgren, PwC, Helena Norén, EY, Annika Hedfalk, AB Volvo och Maria Andersson Berg, Skatteverket.

Fredagen den 6 maj
12.00 – 13.30

Hur hållbara är de direkta skatterna?

Medverkande: Martin Nilsson, Mannheimer Swartling, Jens Gullfeldt, Deloitte och Jonas Mauritzson, KPMG. Skatteverket kan komma att medverka.

Indirekt skatt

Fredagen den 25 februari
12.00–13.00
Via Zoom

Är indirekta skatter hållbara?

Medverkande: Ulrika Hansson, Fastighetsägarna, Zoran Dimoski, EY och Robert Lönn, Svenskt Näringsliv.

Fredagen den 25 mars
12.00 – 13.30

Förmedlingsbegreppet i plattforms-verksamhet (och DAC 7)

Medverkande: Sara Lörenskog, PwC, Carolin Symmons, Spotify och Rebecca Filis, Skatteverket

Fredagen den 13 maj
12.00 – 13.30

Avdragsrätt i blandad verksamhet – en utmaning för fler än den finansiella sektorn?

Medverkande: Martin Fridh, Svalner, Tomas Sydner, Deloitte och Stefan Wahrenberg, Skatteverket.

De två seminarierna i februari sker via Zoom. Därefter hoppas vi kunna genomföra seminarierna på samma sätt som i höstas, dvs både på plats på Svenskt Näringsliv och via Zoom. Vi utgår från att de som deltar fysiskt är vaccinerade. 

Du kan anmäla dig genom att maila info@skatterattsligtforum.se eller via anmälningsformuläret.