Kalender

DIREKT SKATT

INDIREKT SKATT

Tisdagen den 18 februari  
12.00 – 13.30

Rapporteringsskyldighet för skatterådgivare m.fl.

Medverkande: Martin Nilsson, Mannheimer Swartling, Hans Peter Larsson, FAR, Karin Lagerbielke, Atlas Copco och Tomas Algotson, Skatteverket.

Tisdag den 11 februari
12.00 – 13.30

Leveranser och unionsinterna förvärv

Medverkande: Mikael Ek, Uppsala Universitet, Maria Thuresson, KPMG och Peter Iwarsson, EY.

Mikael Ek disputerade den 17/1 på avhandlingen Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten (Iustus Förlag).

Tisdagen den 31 mars
12.00 – 14.00

Ränteavdrag – tillämpningsfrågor

Medverkande: Jörgen Graner, KPMG, Anna Romby, PwC, Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv och Carl Lindberg, Svalner.

Tisdag den 24 mars 
12.00 – 13.30

Förvaltning av investeringssparfonder (här hoppas vi på att en dom i ämnet ska komma från HFD)

Medverkande: Ulrika Hansson, Fastighetsägarna (från 20 april), Mats Holmlund, Skeppsbron Skatt och Mattias Fri, Svalner.

Reservämne om domen inte kommer i tid:  

Skälig fördelningsgrund och skattetillägg

Medverkande: Tomas Karlsson, EY och Jesper Öberg, PwC.

På grund av coronaviruset kommer vi att skjuta upp seminariet i indirekt skatt som skulle ägt rum den 5 maj. Seminariet kommer istället att hållas den 27 augusti.
 
Tid: 27 augusti, 12.00-13.30
Ämne: Ränteavdrag – tillämpningsfrågor.
Seminariet hålls via zoom.
På grund av coronaviruset kommer vi att skjuta upp seminariet i indirekt skatt som skulle ägt rum imorgon den 28 april. Seminariet kommer istället att hållas den 25 augusti.
 
Tid: 25 augusti, 12.00-13.30
Ämne: Den problematiska hyresmomsen.
Seminariet hålls via zoom.

Plats: Stora salen, Handelshögskolan i Stockholm, Holländargatan 32, plan 7.

Du kan anmäla dig genom att maila info@skatterattsligtforum.se eller via anmälningsformuläret.
Stäng meny