Kalender

DIREKT SKATT

INDIREKT SKATT

Måndagen den 15 mars 
12.00 – 13.15 

 Nya avgöranden om ränteavdragsbegränsningar 

Medverkande: Magnus Larsén, Skeppsbron Skatt, David Björne, EY, Marcus Johansson, Mannheimer Swartling.

Måndagen den 22 mars 
 12.00 – 13.15 
Jämkningsreglerna efter EU-domstolens dom i Sögard Fastigheter 

Medverkande: Ulrika Hansson, Fastighetsägarna, Ulf Nilsson, Vinge/Stockholms Universitet, Martina Fagerström, Svalner.

Måndagen den 19 april 
12.00 – 13.15 

Det ekonomiska arbetsgivarbegreppet 

Medverkande: Louise Hemmestad, KPMG, Linus Jacobsson, Uppsala universitet, Katia Cejie, Uppsala Universitet, Mato Saric, Deloitte.

 

Tisdagen den 4 maj
12.00 – 13.15

 Brexit och företagsbeskattningen 

 Bertil Wiman inleder med en diskussion om hur olika svenska företag och strukturer i inkomstskattehänseende kan komma att påverkas av Brexit. Andra medverkande meddelas senare.

 

 

Måndagen den 26 april 
12.00 – 13.15 

Ekonomisk/icke-ekonomisk verksamhet kopplat till vägrad avdragsrätt alternativt uttagsbeskattning 

Medverkande: Susann Lundström, KPMG, Pär Sundström, Skeppsbron Skatt, Anneli Möller, Skatteverket.

 

Måndagen den 24 maj 
12.00 – 13.15 

Aktuellt om punktskatter

Medverkande: Robert Lönn, Svenskt Näringsliv, Fredrik Jonsson, PwC, Stefan Olsson, Karlstad Universitet. 

 

 

Måndagen den 17 maj
12.00 – 13.15 
DAC 6 

Medverkande: Magnus Larsson, FAR/Deloitte, Jesper Barenfeld, AB Volvo

 

Under våren sker seminarierna via Zoom. Ytterligare medverkande, t.ex. från Skatteverket kan tillkomma.

Du kan anmäla dig genom att maila info@skatterattsligtforum.se eller via anmälningsformuläret.
Stäng meny