Kalender

Även i vår håller vi glädjande nog till i Stallet på Svenskt Näringsliv, Storgatan 19 Stockholm. Lunch serveras i matsalen på Svenskt Näringsliv. Bord är reserverade för oss kl. 13.00-13.30. Därefter går vi till Stallet och dricker kaffe till seminariet som börjar kl 13.30. Lunch och kaffe ingår som vanligt i anmälningsavgiften.

Nedan ser ni vårens teman som kan komma att ändras..

Vårterminen 2024

Direkt skatt

Onsdagen den 7:e februari

13.00–14.30

Avdragsrätt för hållbarhetsrelaterade utgifter – att åka störtlopp i uppförsbacke!

Hur skapar vi incitament för hållbara lösningar i syfte att motverka klimatkrisen? Hur attraktivt är Sverige som investeringsland när hållbarhetsfrågor står i centrum? Behöver vi oroa oss för Sveriges konkurrenskraft? Dessa och flera andra viktiga frågor diskuteras vid vårens första lunchseminarium i direkt skatt där hållbarhet och skattepolitik står i fokus.

Medverkande:
Yvonne Bertlin (AstraZeneca), Åsa Hansson (Lunds universitet) och Tara Muinafshar (Svenskt Näringsliv).

Fredagen den 8:e mars

13.00–14.30

Carried Interest – 15 prövande år och avsaknaden av nypistade backar

Hur carried interest ska beskattas har under många år varit föremål för omfattande diskussion och rättsprocesser. Osäkerheten är fortfarande stor och upplevs ha ökat den senaste tiden. Detta och andra aktuella utmaningar diskuteras vid seminariet, som kommer att hållas i form av ett panelsamtal under ledning av David Kleist.

Medverkande: Fredrik Berndt (Svalner), Michael Erliksson (Skatteverket), Niklas Hagbard (MSA) och David Kleist (Göteborgs universitet).

Onsdagen den 12:e juni

13.00–14.30

Slutbetänkande av 2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor – Välprepparerade spår är alltid att föredra! (TBC)

Vid seminariet redogör Anders Bengtsson för de förslag vi alla har väntat på! Vi får veta mer om vilka möjligheter till utjämning inom koncernen och över tid som föreslås. Vidare presenteras utredningens förslag som gäller definition av ränta, undantag för infrastruktur samt hur de ”riktade” avdragsbegränsningsreglerna ska justeras för de att vara förenliga med EU-rätten.

Inledare: Anders Bengtsson (särskild utredare). Kommentator: Richard Hellenius (expert).

Indirekt skatt

Tisdagen den 6:e februari

13.00–14.30

Hur säkerställer vi avdragsrätten? – en sväng in i skogen innebär alltid en riskbedömning

Under föregående år avgjorde HFD bland annat två principiellt viktiga domar avseende avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Även om det på vissa punkter nu har blivit tydligare kvarstår frågetecken kring bland annat fastställandet av den avdragsgilla andelen och uppdelning efter s.k. skälig grund. Detta och mer diskuteras under seminariet

Medverkande: Susann Lundström (KPMG), Mikael Ek (Uppsala universitet)

Torsdagen den 7:e mars

13.00–14.30

E-handelsreglerna ur de digitala plattformsföretagens perspektiv – varm choklad, med eller utan vispgrädde?

Många aspekter av reglerna i e-handelspaketet har varit föremål för diskussion de senaste åren. Nu vänder vi blicken mot plattformsföretagen och jämför den beskrivning av verkligheten som reglerna ger uttryck för med hur plattformsmarknaden skildras i företagsekonomisk forskning. Stämmer dessa överens och vilken verklighetsskildring borde vara utslagsgivande för reglernas utformning?

Medverkande: Mikael Ek (Uppsala universitet), Peter Ek (Högskolan i Gävle) och Johanna Jakobova (PWC)

Torsdagen den 30:e maj

13.00–14.30

Moms och samfälligheter – puckelpist, störtlopp eller gröna nedfarter?

Skatteverkets ställningstagande rörande hur en samfällighetsförening förvaltning av en gemensamhetsanläggning ska bedömas i momshänseende har väckt många frågor. På seminariet diskuteras frågan och de utmaningar som uppkommer i och med ställningstagandet. Även en under våren meddelad dom från HFD analyseras om möjligt.

Medverkande: Christan Merseburg (BDO), ytterligare medverkande tillkommer.