Scholarships to join us in Uppsala!

We are pleased to offer fellowships for doctoral students and post-doctoral researchers in tax law to join the vibrant Faculty of Law at Uppsala University. Participating in the faculty workshop series, conferences, and interaction with our tax law group will vitalize your work. Having access to the resources of the faculty’s library and support staff will provide new insight into your project. 

The Fellowships cover travel and two months housing for visiting scholars and includes a work space at the Department of Law in the center of Uppsala. The fellowships are generously founded by Foundation Uppsala center for Tax Law. 

The Uppsala Doctoral Student (PhD) Tax Law Fellowship

The Uppsala Tax Law mini-sabbatical/focused research grant

This Fellowship is an opportunity for doctoral candidates to join the Faculty of Law at Uppsala University for two months. 

 Value: SEK 50 000. 

To apply, submit:

 • A brief (no more than two pages) academic curriculum vitae.  
 • A summary (no more than one page) of the topic of your project you intend to focus in Uppsala.
 • A brief motivation (no more than one page) of how you believe a Fellowship in Uppsala will promote your academic career. 
 • An attestation from your supervisor as to the suitability of the Fellowship to support your academic development. 

This Fellowship provides a possibility for post-doctoral researchers to get away from the everyday hustle by joining the Faculty of Law at Uppsala University for two months. 

Value: SEK 100 000.

To apply, submit: 

 • A brief (no more than two pages) academic curriculum vitae. 
 • A brief (no more than one page) summary of the research or topic you intent to focus in Uppsala. 
 • A brief motivation (no more than one page) of how you believe a mini-sabbatical in Uppsala will promote your research in tax law. 
 • An attestation from your dean as to the suitability of the fellowship to support your academic development.

 

Apply for the Fellowships by submitting a complete accpliceation to katia.cejie@jur.uu.se. Only one scholarship of each is available in 2023. Applications are accepted continuously; however, we suggest that you apply as soon as possible. Please state your preference of time (dates) visiting Uppsala. 

Looking forward to your application!


Katia Cejie 

Professor in Fiscal Law, Uppsala University 

Chair of the Foundation Center of Tax Law

Resestipendier för doktorander i skatterätt!

Att arbeta i en annan akademisk miljö är den egna vitaliserar din forskning, ger nya perspektiv på forskningsmetodik och ger dig ett starkt kontaktnät. Stiftelsen Centrum för Skatterätt erbjuder resestipendium för doktorander antagna vid svenskt lärosäte som skriver sin avhandling i skatterätt eller närliggande ämne. Stipendiet är 50 000 kr för att under två månader bedriva doktorandstudier vid ett utländskt lärosäte. 

Ansökan ska innehålla: 

 

 • En kort, max två sidor, akademiskt cv. 
 • En kort, max en sida, sammanfattning av det projekt, ämne eller annat fokus inom skatterätt som du vill arbeta med utomlands. 
 • En motivering, max en sida, om på vilket sätt utlandsvistelsen avser att gynna dina studier.
 • Uppgift om vilket lärosäte som kommer att ta emot dig, inklusive kontaktpersoner och en officiell inbjudan. 
 • Intyg från din handledare vid det svenska lärosätet. 

Skicka ansökan till katia.cejie@jur.uu.se. Endast ett resestipendium av denna omfattning finns tillgängligt för 2023. Därtill finns möjlighet att söka resestipendier för mindre belopp/konferensdeltagande m.m. Ansökningar prövas löpande. 

Ser fram emot din ansökan! 


Katia Cejie 

Professor i Finansrätt, Uppsala universitet 

Ordförande för Stiftelsen Centrum för Skatterätt.