Kontakt

Mail

Administratör
Erik Kochbati info@skatterattsligtforum.se

Ordförande 
Bertil Wiman 
bertil.wiman@jur.uu.se

Telefon

Administratör
Erik Kochbati
076 - 138 87 83

Postadress


Skatterättsligt Forum
Postbox 2094
750 02 Uppsala